Серияграфия :: Di Gi Charat -nyo!

XI. Di Gi Charat -nyo! Эпизоды 51-60

Эпизод 51

  Название
    [Magikano Misuteki Tour -nyo]
  Показан*
    28-09-03
  Синопсис
    
  English synopsis >>

Эпизод 52

  Название
    [Digiko Kaeru -nyo]
  Показан
    28-09-03
  Синопсис
    
  English synopsis >>

Эпизод 53

  Название
    [Piyoko ha Aku no Shuryou -nyo]
  Показан
    05-10-03
  Синопсис
    
  English synopsis >>

Эпизод 54

  Название
    [Ryakushite Bugedan -nyo]
  Показан
    05-10-03
  Синопсис
    
  English synopsis >>

Эпизод 55

  Название
    [Kareida-san ga Kuru -nyo]
  Показан
    12-10-03
  Синопсис
    
  English synopsis >>

Эпизод 56

  Название
    [Kareida-san pinch -nyo]
  Показан
    12-10-03
  Синопсис
    
  English synopsis >>

Эпизод 57

  Название
    [Number 1 ha Digiko -nyo!]
  Показан
    19-10-03
  Синопсис
    
  English synopsis >>

Эпизод 58

  Название
    [Mekara Beam ha Akogare -nyu]
  Показан
    19-10-03
  Синопсис
    
  English synopsis >>

Эпизод 59

  Название
    [Nanikaya de arubaito -nyo]
  Показан
    26-10-03
  Синопсис
    
  English synopsis >>

Эпизод 60

  Название
    [Yasushi tai Riku nazo no taiketsu -nyo]
  Показан
    26-10-03
  Синопсис
    
  English synopsis >>
<<Эпизоды 41-50 Эпизоды 61-70>>
* Имеется в виду дата первого показа.